Norwegia: Praca w Norwegii

on - 23551 Reads

Informator

Osoby szukujące zatrudnienia w Norwegii muszą uzyskać zezwolenie na pobyt równoznaczny z pozwoleniem na pracę. Wyjątkiem są grupy zawodowe:
- usługodawcy np. osób zatrudnionych u zagranicznego pracodawcy, wykonującego w imieniu tegoż pracodawcy usługi/zlecenia w Norwegii,
- osoby prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w jednym z państw UE,
- studenci studiujący w Norwegii
- obywatele państw UE posiadających prawo pobytu, prawo pracy, zezwolenie na osiedlenie się w Norwegii minimum 12 miesięcy przed dniem 1 maja 2004 roku.

O pozwolenie na pobyt z możliwością podjęcia pracy można starać się zarówno w norweskich placówkach dyplomatyczno - konsularnych, jak i w komisariatach policji na terenie Norwegii. Wniosek o zezwolenie na pobyt z możliwością pracy może także w imieniu pracownika złożyć upoważniony przez niego pracodawca. Dokument ten jednak musi być podpisany zarówno przez pracownika jak i pracodawcę, niezbędne jest również dołączenie do niego poświadczenia zatrudnienia lub kserokopia umowy o pracę.

Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt należy zarejestrować się w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret). Konieczna jest również rejestracja w urzędzie podatkowym (Skattekort). Zezwolenie na pobyt z możliwością pracy nie stanowi pozwolenia na osiedlenie się. Pozwolenie na osiedlenie, dające prawo do stałego pobytu i pracy w Norwegii, może być wydane osobom zamieszkałym w Norwegii nieprzerwanie przez okres co najmniej trzech lat.

Page << | 1 | 2 | >>
Wiertarki Metale* Socjologia HDD Domy Psychologia
Page created in 0.263486 Seconds